English简体中文(中国)
涂防反射涂层

 

 

由于纯硅能反光,可以反射掉35%的阳光。为了减少太阳 光的损失,需要在硅晶片表面涂上防反射涂层。最常用的防反 射涂层的二氧化钛和氧化硅。

 

ALMATEC Maschinenbau GmbH


Carl-Friedrich-Gauß-Straße 5
47475 Kamp-Lintfort
Germany

 

Tel. +49/2842/961-0
Fax. +49/2842/961-40
Mail: info@almatec.de